STANY ZACHOWANIA

STANY ZACHOWANIA

I STAN ZACHOWANIA – ten stan zachowania określa monety, które nigdy nie były w obiegu. W odniesieniu do monet kolekcjonerskich można także spotkać określenie “stan I (menniczy)”. Monety takie nie mają śladów zużycia, ich powierzchnia jest gładka i błyszcząca. Katalogi angielskojęzyczne na określenie tego stanu używają terminu “uncirculated”.

 

II STAN ZACHOWANIA (bardzo dobry) – ten stan zachowania określa monety będące w obiegu przez krótki czas. Na ich powierzchni widoczne są minimalne ślady zużycia. Katalogi angielskojęzyczne na określenie tego stanu używają terminu “extremly fine”.

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.