Polityka prywatności

POLITYKA PRYWTNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO E-SKUPZLOTA.COM.PL

wersja z dnia 21.10.2018 r.

Drogi Użytkowniku sklepu internetowego skupzlota24.pl. Dzięki lekturze niniejszego dokumentu dowiesz się, jakie informacje gromadzimy, gdy korzystasz z Usług Elektronicznych oferowanych przez sklep internetowy skupzlota24.pl, zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu, w jaki sposób zbieramy Twoje dane, do czego oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy. Informujemy Cię również o przysługujących Ci prawach. Chcielibyśmy, abyś wyrażenia, którymi posługujemy się w niniejszej polityce prywatności i które wyróżniliśmy poprzez pisanie ich wielkimi literami (np. Usługi Elektroniczne, Użytkownik, Konto Użytkownika) rozumiał w taki sposób, w jaki są one rozumiane w Regulaminie sklepu skupzlota24.pl. W przypadku pytań, na które być może nie znajdziesz tutaj odpowiedzi, albo jeżeli wciąż będziesz miał jakieś wątpliwości, zachęcamy abyś skontaktował się z nami pod adresem privacy@goldenmark.com lub pod adresem: Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

PEŁNA TREŚĆ

W SKRÓCIE

 1. KIM JESTEŚMY

 

1.1 Jesteśmy Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce (dalej „Goldenmark” lub „Sklep”) – to ta spółka zarządza sklepem internetowym oraz świadczy wszystkie Usługi Elektroniczne oferowane przez Sklep.

 

Współadministratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Twoją rzecz usług elektronicznych oferowanych przez sklep skupzlota24.pl, takich jak np. Formularz Kontaktowy czy Newsletter, a także przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach Współadministratorów danych osobowych oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej Goldenmark (np. w celach marketingu usług lub produktów oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Goldenmark) są:

Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 5 000 zł,

Goldenmark S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000533602, REGON: 360252100, NIP: 8952037492, kapitał zakładowy: 2.251.287 zł, kapitał wpłacony: 2.251.287 zł, ponieważ to te spółki decydują o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, udostępnionych przez Ciebie w związku z korzystaniem ze sklepu skupzlota24.pl.

 

W przypadku zawarcia z naszą pomocą umowy sprzedaży złota dewizowego oraz platyny dewizowej – stroną umowy oraz administratorem Twoich danych osobowych dla celów wykonania zawartej umowy sprzedaży będzie powiązana z nami spółka Goldenmark S.A., a gdy zawrzesz umowę sprzedaży pozostałych Towarów, stroną umowy oraz administratorem Twoich danych dla celów wykonania zawartej umowy będzie powiązana z nami spółka Goldenmark Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), przy ul. Strzegomskiej 55a.

 

Goldenmark jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Goldenmark, która jest grupą kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), jej skład tworzy Goldenmark S.A. (nr KRS 0000533602) oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748), Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k. (nr KRS 0000534999), Mennica Wrocławska Sp. z o.o. (nr KRS 0000357686).

1.2 Skontaktuj się z nami, wysyłając email na privacy@goldenmark.com lub tradycyjną pocztą na adres: Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

Sklepem skupzlota24.pl zarządza spółka Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, która należy do Grupy Kapitałowej Goldenmark.

 

Skład Grupy Kapitałowej Goldenmark tworzą m.in. Goldenmark S.A. oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o., Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k., Mennica Wrocławska Sp. z o.o., a każda z wymienionych ma swoją siedzibę we Wrocławiu, w Polsce.

 

Nasza siedziba znajduje się w Polsce, we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55a.

 

Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 1.2 na poniżej, po lewej stronie.

 1. CO REGULUJE POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

2.1 Polityka Prywatności dotyczy sklepu internetowego skupzlota24.pl, Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Newslettera oraz pozostałych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep oraz wszystkich innych treści, usług, produktów lub Towarów, jakie możesz zakupić lub wykorzystywać za pośrednictwem skupzlota24.pl, metod płatności, obsługi klienta skupzlota24.pl oraz innych usług, które świadczymy dla Ciebie (wszystkie te usługi i produkty będziemy dalej nazywać łącznie „Usługami Goldenmark”).

 

2.2 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w szczególności danych osobowych i innych informacji, jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług Goldenmark.

 

2.3 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, umożliwiają Twoją identyfikację, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

 

2.4 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach. W szczególności stosujemy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej nazywane “RODO”, “GDPR” lub po prostu “Rozporządzenie”) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1)

 

2.5. Goldenmark współpracuje z zaufanymi partnerami, w tym spółkami powiązanymi Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k.,  dostawcami metod płatności, oprogramowania do obsługi klienta i innymi podmiotami („Partnerzy”).

W naszej polityce prywatności wskazujemy rodzaje informacji, jakie zbieramy, gdy korzystasz z oferty sklepu skupzlota24.pl. My i nasi Partnerzy będziemy działać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prywatności.

 

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosujemy się do wymagań stawianych przez obowiązujące prawo, a w szczególności do RODO.

3 GROMADZONE INFORMACJE

 

3.1 Założenie konta użytkownika sklepu skupzlota24.pl, wymaga od Ciebie podania (a) adresu e-mail i (b) hasła (które jest zaszyfrowane, więc nie mamy do niego dostępu). Bez tych informacji nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Te informacje są chronione Twoim hasłem do konta Goldenmark. Jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo – nie dziel się nim z innymi.

 

3.2. Gdy korzystasz z Usług Goldenmark możemy również gromadzić poniższe informacje (sposób ich wykorzystania opisujemy w dalszej części dokumentu):

 

(a) dane techniczne dotyczące urządzeń, które użytkujesz korzystając z Usług Goldenmark, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy – adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany przez Ciebie system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę, w zależności od Twoich ustawień. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowań, nie będą zawierały danych osobowych;

 

(b) szczegóły odnośnie do sposobu w jaki korzystasz z Usług Goldenmark, w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z Usług Goldenmark (np. jakie Towary oglądasz), dane dotyczące ruchu, dane dotyczące Twojej lokalizacji, Twoją historię zakupów i wybierane linki, Twoje preferencje i wybory, Twój preferowany język,  Twoje komunikacje poprzez czat.

 

(c) inne informacje, potrzebne nam do udzielenia Ci wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem Sklepu oraz obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami.

 

(d) inne informacje, które nam dostarczasz w ramach naszych Usług.

 

3.3. Przetwarzanie przez Goldenmark Twoich danych dotyczących płatności zależy od metody płatności/platformy/operatora. Goldenmark przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej. Gdy dokonujesz zakupu w naszym Sklepie, po zakończeniu transakcji otrzymujemy powiadomienie od operatora płatności i upewniamy się, że otrzymałeś zakupione Towary. Nie uzyskujemy jednakże dostępu do faktycznych danych dotyczących płatności.

Potrzebujemy Twojego adresu e-mail oraz hasła, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta Użytkownika sklepu skupzlota24.pl Przechowuj swoje hasło w bezpiecznym miejscu.

 

Kiedy korzystasz Usług Goldenmark, możemy również gromadzić inne informacje. Wymieniamy je po lewej stronie.

4 OCHRONA DZIECI

 

4.1 Artykuł 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zabrania nam świadomego gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

4.2 Jeżeli z jakiegoś powodu podejmiemy decyzję o gromadzeniu danych osobowych dzieci pomiędzy 13 a 16 rokiem życia, poprosimy o zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

4.3 Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego, prosimy o kontakt na adres privacy@goldenmark.com.

Nie możemy i nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16 lat.

5 SPOSÓB GROMADZENIA INFORMACJI

 

5.1 Twoje dane możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów, w następujący sposób:

 

(a) informacje, które podajesz nam korzystając z Usług Goldenmark,

 

(b) dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami lub zgłaszania problemu z Usługami Goldenmark,

 

5.2 Możemy również poprosić Cię o wypełnianie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych. Udział w tych ankietach jest całkowicie dobrowolny i jeżeli nie chcesz, nie musisz brać w nich udziału. Możemy zbierać te informacje sami za pośrednictwem Usług Goldenmark lub za pośrednictwem zaufanych partnerów współpracujących z nami w zakresie elementów opcjonalnych, takich jak badania czy ankiety (np. Opineo Sp. z o.o.).

Informacje pozyskujemy sami za pośrednictwem Sklepu lub poprzez podmioty trzecie.

Jeżeli tylko zechcesz, to będziesz mógł wziąć udział w opcjonalnych ankietach. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz, to nie musisz brać w nich udziału.

6 PLIKI COOKIES

 

6.1 Niniejsza polityka omawia różne rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach świadczenia Usług Goldenmark oraz wyjaśnia w jaki sposób możesz je kontrolować.

 

6.2 Goldenmark i nasi Partnerzy mogą zbierać dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

 

W ramach naszych usług sieciowych i mobilnych stosujemy technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń Użytkowników naszego sklepu internetowego. Te technologie, zawierające również pliki cookies, nazywamy łącznie „cookies”.

6.3 Poprzez korzystanie z Usług i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym razem z usługami skupzlota24.pl, zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystanie przez nas cookies zgodnie z niniejszą polityką.

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości nie wahaj się i skontaktuj się z nami pod adresem privacy@goldenmark.com.

 

6.4 Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze lub telefonie), powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie Twojego urządzenia i zapamiętanie ważnych informacji, które umożliwiają Tobie wygodniejsze korzystanie z nich (np. zapamiętanie Twoich ustawień, zawartości Koszyka).

 

6.5 Podczas świadczenia Usług Goldenmark możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

 

(a) „Niezbędne” pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszych usług, umożliwiając poruszanie się po nich i korzystanie z ich funkcjonalności. Bez tych cookies usługi, z których chcesz korzystać, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej, nie mogą być świadczone. Używamy także plików cookies, aby zapobiegać bezprawnemu wykorzystaniu danych do logowania. Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z naszych Usług, ale mogą zostać przez Ciebie wyłączone. Chcemy jednak, żebyś wiedział, że ich wyłączenie może mieć znaczący i negatywny wpływ na sposób, w jaki będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie daną Usługę.

 

(b) Pliki cookies, których celem jest poprawa wydajności, często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania przez Ciebie z Usług Goldenmark i pozwalają nam usprawniać ich działanie, np. te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane przez Użytkowników części naszego sklepu internetowego, ogólne trendy w poruszaniu się w ramach sklepu, pomagają wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają korzystając z naszych Usług i pokazują nam skuteczność naszych reklam. Korzystamy z tych plików cookies również, aby pomóc Ci w poruszaniu się po naszej stronie internetowej i powrocie do odwiedzanych kart.

 

(c) W pewnych sytuacjach możemy korzystać z funkcjonalnych plików cookies, które pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane przez Ciebie w ramach korzystania z Usług i dostarczyć Ci ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowanie strony. Dzięki nim możemy również zapamiętać czy już pytaliśmy Cię o chęć udziału w organizowanych przez nas promocjach. Wszystkie te funkcje pozwalają nam poprawić korzystanie przez Ciebie z naszego sklepu.

 

(d) Możemy również używać plików cookies kierunkujących i reklamowych, w celu dostarczenia reklam bliższych Twoim zainteresowaniom. Takich plików mogą również używać nasi usługodawcy. Takie pliki cookies możemy np. wykorzystywać do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, którą widzisz w ramach naszych Usług oraz do mierzenia skuteczności naszych kampani reklamowych.

 

6.6 W pewnych okolicznościach możemy współpracować z osobami trzecimi w celu świadczenia Usług. Zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat Twojego korzystania z Usług i/lub reklam, w które kliknąłeś. Takie informacje mogą zostać przez nich wykorzystane do dostarczania reklam, które mogą Cię zainteresować, w oparciu o treści, które obejrzałeś/obejrzałaś wcześniej lub do pomiaru skuteczności takich reklam. Nie mamy kontroli nad takimi plikami cookies, dlatego chcąc je wyłączyć lub odrzucić, powinieneś zwrócić się do odpowiedniej osoby trzeciej za pośrednictwem jej strony internetowej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki możesz kontrolować pliki cookies znajduje się w punkcie 6.8 poniżej.

 

6.7 Chcemy, żebyś wiedział że obecnie korzystamy z plików cookies firm zewnętrznych: Google Inc. (Google Analytics), Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook Inc. (Facebook), GO.PL sp. z o.o. (go.pl) oraz Gemius S.A. (Megapanel/Gemius) w celu tworzenia statystyk Sklepu i lepszego dopasowania oferty do Twoich oczekiwań.

 

6.8 W dowolnym momencie możesz wyłączyć pliki cookies w ramach Usług. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie ustawienie w Twojej przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zablokować akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Pamiętaj, że to Ty decydujesz. Więcej informacji odnośnie do sposobu w jaki powinieneś skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany przez Ciebie sposób znajdziesz na stronie dostawcy Twojej przeglądarki dostępnej poprzez ekran pomocy.  Pamiętaj, że w przypadku wyłączenia plików cookies, niektóre funkcje Usług mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Polityka cookies sklepu internetowego skupzlota24.pl wyjaśnia, w jaki sposób Goldenmark używa plików cookies oraz jak możesz je kontrolować.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, które pozwalają na usprawnianie pracy stron internetowych/usług sieciowych.

 

Po lewej stronie wymieniamy rodzaje stosowanych przez nas plików cookies, oraz ich cel.

 

„Niezbędne” pliki cookies są potrzebne, żeby korzystać z usług Sklepu bez przeszkód. Ich wyłączenie może uniemożliwić nam świadczenie dla Ciebie naszych usług.

 

Pliki cookies poprawiające wydajność pomagają nam gromadzić informacje na temat naszych usług w celu ich ciągłego ulepszania.

 

Niektóre pliki cookies pozwalają nam personalizować i poprawiać jakość usług świadczonych przez sklep skupzlota24.pl.

 

Pliki cookies kierunkujące i reklamowe pomagają nam dostarczać reklamy lepiej odpowiadające Twoim zainteresowaniom.

 

Możemy współpracować z osobami trzecimi w związku z Usługami (np. reklamodawcami zewnętrznymi), które również mogą korzystać z plików cookies.

 

Obecnie współpracujemy z Google, Inc. (Google Analytics), Benhauer Sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook, Inc. oraz Gemius S.A. (Megapanel/Gemius).

 

Ty decydujesz czy chcesz korzystać z plików cookies przy użyciu ustawień Twojej przeglądarki/urządzenia. Jeżeli przestaniesz akceptować wszystkie pliki cookies, część funkcji naszego sklepu może przestać działać, albo będzie działać w sposób nieprawidłowy.

7 DLACZEGO KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH?

 

7.1 Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania naszych obowiązków z tytułu łączącej nas umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, zawieranych umów sprzedaży Towarów, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) oraz dla innych powodów, które są dla nas ważne.

 

7.2 Ważne dla nas powody to:

 

 • informowanie Cię o oferowanych przez nas usługach lub produktach,
 • zapewnienie aby przekazywane przez nas informacje były dla Ciebie interesujące,
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz strony internetowej skupzlota24.pl,
 • ochrona przeciwko nadużyciom przy płatnościach, • inne wskazane w części: „Jak wykorzystujemy Twoje dane”.

 

7.3. Powołując się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych na ważne dla nas powody, zawsze będziemy wcześniej oceniali, jaki wpływ wywoła przetwarzanie przez nas Twoich danych na Ciebie i Twoje prawa. W pozostałych przypadkach poprosimy Cię o zgodę, którą będziesz mógł/mogła wycofać w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpłynie na ważność wcześniejszego przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane, aby wykonywać łączącą nas umowę o świadczenie Usług Goldenmark, dostarczyć kupione przez Ciebie Towary, a także sprostać naszym obowiązkom prawnym.

 

Twoje dane możemy również przetwarzać z innych, ważnych dla nas powodów. Przykładem takiego ważnego powodów jest chęć informowania Cię o udostępnianych przez nas usługach lub produktach, czy zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony.

 

W innych przypadkach zanim zaczniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, wcześniej poprosimy Cię o zgodę, którą będziesz mógł/mogła wycofać, kiedy zechcesz.

8 JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

 

8.1. Cele, dla których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, są następujące:

 

 • wykonanie łączących nas z Tobą umów, zapewnienie Ci dostępu do Konta Użytkownika, dostawa zakupionych przez Ciebie Towarów, wsparcia technicznego oraz generalnie, aby umożliwić Ci korzystanie z Usług Goldenmark oraz ich funkcji;

 

 • zapewnienie, że Usługi Goldenmark są udostępniane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Usług Goldenmark;

 

 • podatkowe, prawne lub rachunkowe;

 

 • jeżeli tylko zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi Newsletter i pozwolisz nam na przesyłanie do Ciebie informacji o naszych produktach, Towarach oraz promocjach czy nowych usługach, które u nas kupujesz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować – będziemy przesyłać Ci newslettery lub e-maile na temat Towarów oferowanych przez Goldenmark, proponować specjalne lub okazjonalne oferty albo reklamy, oferty lub rekomendacje dotyczące Towarów na naszych stronach na podstawie informacji o Twoich zakupach lub aktywności na naszej stronie;

 

 • zabezpieczenie Cię przed nieautoryzowanym dostępem do Twojego konta lub przed nadużyciami przy transakcjach płatniczych;

 

 • badanie efektywności naszych działań marketingowych i polepszania ich jakości;

 

 • informowanie Cię o zmianach Usług Goldenmark oraz zmianach w naszych dokumentach prawnych;

 

 • usprawnianie lub modyfikacje Usług Goldenmark, na przykład na podstawie informacji o Twoich ulubionych Towarach, zgłoszonych przez Ciebie problemów, sugestii lub wyników ankiet satysfakcji;

 

 • obliczanie współczynników konwersji i innych elementów związanych z wydajnością działania sklepu internetowego skupzlota24.pl;

 

 • w związku z usługami naszych Partnerów, na przykład operatorów płatności, w ramach Unii Europejskiej i poza nią, jednakże, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług;

 

 • cele związane z rozliczalnością zgodnie z wymogami RODO;

 

 • budowanie uniwersalnego profilu użytkownika sklepu internetowego skupzlota24.pl, bazując na informacjach o tym, jak korzystasz z Usług Goldenmark, w celu zapewniania, aby Usługi Goldenmark oraz oferowane przez nas Towary były jeszcze bardziej interesujące dla Ciebie.

 

8.2. Zawsze wtedy, gdy personalizujemy lub specjalnie ukierunkowujemy naszą komunikację, oferty lub reklamy, możemy profilować Twoje dane.

 

8.3 Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną.

 

8.4 Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać personalizowanych ofert, rekomendacji zakupu Towarów lub żadnych spersonalizowanych komunikatów marketingowych w ogóle, możesz w dowolnym momencie nas o tym poinformować i wyrazić swój sprzeciw.

 

8.5 Swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych możesz wyrazić poprzez kliknięcie linku “wypisz się” widocznego w otrzymywanych od nas wiadomościach email, albo kontaktując się z nami. Zawsze możesz kontaktować się z nami także pod adresem: Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

 

8.6. Możemy przetwarzać pewne zagregowane dane niebędące danymi osobowymi, dotyczące zachowań użytkowników (np. dane o sprzedaży w poszczególnych regionach, liczba zgłoszeń problemów technicznych) i udostępniać je swoim partnerom, którzy współpracują z nami w zakresie świadczenia Usług Goldenmark oraz sprzedaży Towarów (np. operatorzy systemów płatności) w celu zapewnienia wsparcia, ulepszania lub zmieniania Usług Goldenmark oraz pomagania partnerom w ulepszaniu ich produktów, które kupują nasi użytkownicy. Możemy również przekazywać dane nieosobowe w ramach usług analizy danych, które pomagają nam prowadzić sklep internetowy skupzlota24.pl.

Zbieramy Twoje dane, aby móc zaoferować Ci Usługi Goldenmark, ulepszać je a także komunikować się z Tobą (np. za pomocą newslettera lub emaili). Czasem możemy również przekazywać anonimowe, nieosobowe dane (np. rodzaje systemów operacyjnych) dla potrzeb funkcjonowania Usług Goldenmark

9 SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

9.1. Wszystkie przekazywane przez Ciebie informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Goldenmark lub naszych zaufanych Partnerów.

 

9.2. Stosujemy adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

9.3. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.

 

9.4 Jeżeli Twoje dane nie będą nam dłużej potrzebne do świadczenia Usług Goldenmark lub dla innych przyczyn wskazanych w naszej Polityce, niezwłocznie usuniemy je lub zanonimizujemy. W szczególności:

 

(a) będziemy przechowywać informacje związane z Twoim Kontem Użytkownika przez czas niezbędny do świadczenia Usług Goldenmark na podstawie umowy między nami (tzn. do momentu usunięcia przez Ciebie Konta Użytkownika). Jeżeli zdecydujesz się usunąć Konto Użytkownika, ograniczone informacje mogą być nadal przechowywane dla celów podatkowych, prawnych czy rachunkowych.

 

(b) Jeżeli nie założyłeś Konta Użytkownika, ale zdecydujesz się z nami skontaktować, będziemy przechowywali korespondencję pomiędzy nami tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością;

 

9.5 Regulamin sklepu internetowego skupzlota24.pl może opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy na bezpiecznych serwerach (naszych lub naszych zaufanych partnerów).

 

Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu, gdy usuniesz swoje konto Goldenmark. Jeżeli to uczynisz, tam gdzie wymaga od nas tego Nasze Państwo (prawo) możemy nadal przetwarzać Twoje dane, ale tylko we wskazanym w tych przepisach zakresie, np. dla celów podatkowych, prawnych lub rachunkowych.

10 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

 

10.1 Każda komunikacja odbywająca się za pośrednictwem Usług Goldenmark może wiązać się z ujawnieniem przez Ciebie Twojej nazwy użytkownika lub innych danych na Twój temat. Dokładnie rozważ komu udostępniasz swoje informacje i unikaj dzielenia się swoimi danymi kontaktowymi lub prywatnymi informacjami na swój temat.

 

10.2 Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych na zewnątrz. Wyjątkiem będą nasi Zaufani Partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu Usług Goldenmark i funkcjonalności. Zapewniamy Cię, że zawsze udostępniamy partnerom jedynie minimum informacji niezbędnych do tego, aby mogli nam pomóc. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na Twój temat, wówczas przetwarzają je w naszym imieniu (formalnie nazywani są „Podmiotami Przetwarzającymi”):

 

 • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;

 

 • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do analizy danych;

 

 • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do marketingu email oraz pomagają nam zarządzać naszą komunikacją email;

 

 • zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie;

 

 • zewnętrzny dostawca systemu wsparcia klienta i obsługi zgłoszeń, który pomaga nam zarządzać zgłoszeniami, które nam przesyłasz;

 

 • nasi profesjonalni doradcy wspierający nas w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach;

 

 • platformy mediów społecznościowych w celu oferowania Ci personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji;

 

 • zewnętrzni dostawcy usług, którzy pozwalają nam dostarczyć zakupiony przez Ciebie Towar.

 

10.3 Podczas procesu płatności, możemy również udostępniać informacje na Twój temat innym zaufanym partnerom, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych:

 

 1. a) procesorzy płatności dla celów realizacji płatności;

 

 1. b) banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności;

 

 1. c) zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach;

 

Wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom (może dotyczyć to Twojego adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej, jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).

 

10.4 Co do zasady nie przetwarzamy, nie przechowujemy ani nie przesyłamy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie wyjątkowo może się zdarzyć, że Twoje dane będą przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię do krajów takich, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony, co w Twoim kraju lub EOG.

 

10.5 Jeżeli jednak udostępnimy Twoje dane poza ten obszar, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i oprzemy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich, jak standardowe klauzule umowne UE lub Tarcza prywatności (Privacy Shield).

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych na zewnątrz, wyjątkiem są nasi zaufani Partnerzy. Najczęściej pomagają nam nas w takich kwestiach jak analiza danych, procesowanie płatności, zapewnienie narzędzi do wewnętrznej komunikacji lub wspomagają nas przy różnych aktywnościach marketingowych.

11 GROMADZENIE DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

 

11.1. Od czasu do czasu Usługi Goldenmark mogą zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów, dlatego też po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio do ich polityk prywatności.

W ramach Usług Goldenmark możesz trafić na linki lub przekierowania do stron podmiotów trzecich (np. wydawców), które umożliwią Ci dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Takie podmioty mogą pozyskiwać od Ciebie informacje zgodnie z własną polityką.

12 INNE INFORMACJE

 

12.1 Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.

 

12.2 W mało prawdopodobnym przypadku reorganizacji lub fuzji Goldenmark lub kont Goldenmark, możemy przekazać dane osobowe przejmującej osobie trzeciej, która będzie je chronić co najmniej w takim samym stopniu, jak Goldenmark zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymogów uprawnionych organów państwowych.

 

Twoje dane osobowe będą chronione w taki sam sposób, jak teraz, niezależnie od reorganizacji, przejęć itp. Nie masz się czego obawiać!

13 PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

13.1 Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami tutaj, zmieniając ustawienia na koncie Goldenmark, a także klikając opcję subskrybuj/anuluj subskrypcję w wiadomościach otrzymywanych od Goldenmark.

 

13.2 W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa dotyczące prywatności. Na przykład, na podstawie praw Unii Europejskiej masz poniższe prawa:

 • dostępu do swoich danych;
 • żądania ich usunięcia;
 • poprawiania tych danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego podmiotu;
 • złożenia skargi do organu ochrony danych.

 

Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami na adres privacy@goldenmark.com.

 

Prosimy jednak, abyś wziął pod uwagę, że prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa. Przykładowo prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Przykładem takiego prawa jest art. 74 ust. 2 punkt 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) zobowiązujący nas do przechowywania ksiąg rachunkowych przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi rachunkowe dotyczą.

 

13.3. Jeżeli masz obawy dotyczące swojej prywatności skontaktuj się z nami. Jeżeli uważasz, że nie udzieliliśmy Ci pomocy zgodnie z Twoim żądaniem, możesz zgłosić naruszenie do lokalnego organu ochrony danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

Znaj swoje prawa! Obejmują one prawo do informacji na temat tego jakie dane przetwarzamy, dostępu do tych danych, ich zmiany, przeniesienia lub usunięcia. Skontaktuj się z nami na adres: privacy@goldenmark.com.

14 ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

14.1 Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę Usług Goldenmark. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza Twoich praw. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Cię o tym.

 

14.2. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu nowej wersji online. W tym okresie w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu.

 

14.3 Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie zmiany (niezależnie od powiadomienia nas e-mailem) będziemy zmuszeni poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z Usług Goldenmark. Jest nam przykro z tego powodu, lecz mamy nadzieję, że docenisz stosowanie przez nas jednolitych zasad dla wszystkich użytkowników, co jest konieczne, aby Usługi Goldenmark działały prawidłowo. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Możemy zmieniać tę Politykę Prywatności, ale jeśli to zrobimy, opublikujemy nową wersję online. Nowa wersja wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej online.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania dotyczące takich zmian.

15 REGULAMIN SKLEPU E-SKUPZLOTA.COM.PL

 

15.1. Przypominamy również, że Regulamin sklepu internetowego skupzlota24.pl oferuje więcej informacji na temat działania Usług Goldenmark oraz warunków sprzedaży Towarów i zawiera postanowienia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. Regulamin sklepu internetowego skupzlota24.pl jest dostępny pod adresem: http://skupzlota24.pl/regulamin/